Θεόδωρος Παπαβασιλείου

Owner/Head Coach

Απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΑΠΘ) με Μεταπτυχιακό <<ΠΜΣ Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση>> (του τμήματος Ιατρικής και ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) • Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων ενώ παράλληλα είναι καθηγητής στη σχολή προπονητών Νorth Academy of Fitness • Πρώην γυμναστής φυσικής κατάστασης στην ΠΑΕ Α.Ο ΤΡΙΚΑΛΑ • Ιδιοκτήτης γυμναστηρίου